Прес центар

  • Начини на издавање на иверката

    На цртежите долу е прикажан начинот на издавање на иверките во зависност од дебелината. 1. Иверките со дебелина од 16, 18мм се издаваат на: 2. Иверките со дебелина … [Повеќе...]